Belgian Association of Tax Lawyers

BATL-ondervoorzitter Thierry Afschrift inmiddels deel uitmaakt van de mini-werkgroep die in overleg met het kabinet van de Minister van Financiën en de BTW Administratie, het probleem van het beroepsgeheim van de advocaten in geval van een btw-controle van de advocaat verder zal uitwerken, en dat overigens nog overleg gaande is in de ruimere werkgroep waarvan BATL-ondervoorzitter Werner Heyvaert deel uitmaakt, over enkele andere bijzondere aandachtspunten zoals het begrip "voltooiing van de dienst".BATL-ondervoorzitter Thierry Afschrift inmiddels deel uitmaakt van de mini-werkgroep die in overleg met het kabinet van de Minister van Financiën en de BTW Administratie, het probleem van het beroepsgeheim van de advocaten in geval van een btw-controle van de advocaat verder zal uitwerken, en dat overigens nog overleg gaande is in de ruimere werkgroep waarvan BATL-ondervoorzitter Werner Heyvaert deel uitmaakt, over enkele andere bijzondere aandachtspunten zoals het begrip "voltooiing van de dienst". 

ONZE MISSIE

Het doel van BATL kan als volgt samengevat worden:

BATL stelt zich tot doel het verenigen van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht met het oog op het bevorderen van de kwaliteitsvolle beroepsuitoefening van het fiscaal recht in de meest ruime zin begrepen, inclusief aanverwante rechtsdomeinen zoals het fiscaal invorderingsrecht en het fiscaal strafrecht;

BATL wenst te voorzien in een permanent platform voor overleg, studie en informatie-uitwisseling over alle materies die het fiscaal recht en de uitoefening van het beroep van fiscaal advocaat aanbelangen;

BATL beoogt het behartigen van de algemene beroepsbelangen van de fiscale advocaten en hun cliëntenrelaties;

BATL zal activiteiten organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling van het fiscaal recht en die bijdragen tot het bevorderen en instandhouden van de professionele relaties met de andere actoren die actief zijn in het fiscaal recht, ondermeer en in het bijzonder de fiscale overheden in de meest ruime zin begrepen;

BATL zoekt toenadering tot en onderhoudt relaties met buitenlandse organisaties van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht.

 

NIEUWSBERICHTEN

 

 Maandag 14 december 2015 BATL-bestuur bij de Minister van Financiën en zijn kabinet

 

Woensdag 2 december 2015  - BATL meets NVAB

 

Op woensdag 2 december 2015 organiseerde BATL, in samenwerking met onze Nederlandse zustervereniging NVAB, een seminarie/debat over een actueel thema: “De (werkelijke) zetel van de vennootschap: méér dan een brievenbus”.

In het gewijzigde internationale fiscale landschap (gekenmerkt door een verregaande transparantie en uitwisseling van gegevens) zal de strijd tegen ongeoorloofde winstverschuivingen tussen verbonden ondernemingen verder worden opgevoerd. Het tijdperk van de al te agressieve internationale fiscale planning (Apple, Amazon, Starbucks, …) lijkt voorbij.  In ieder geval zal de fiscale Administratie nog meer dan vroeger optreden tegen buitenlandse vennootschappen die niets meer dan een lege doos blijken te zijn. 

Tijdens een ongetwijfeld boeiend panelgesprek wordt de zienswijze van de Belgische fiscus (de heer Stijn Van Hove (BBI Brussel)) geconfronteerd met de standpunten van de advocatuur (Mr. Megan van der Linde (Jaeger) (Ndl) (onder voorbehoud) en Mr. Ben Van Vlierden (Tiberghien) (Be)). 

Het seminarie gaat door in de E-10 Hoeve te Brecht (Kapelstraat 8A te 2960 Brecht) (http://e10hoeve.groepvaneyck.be/).

Het debat start om 16.00 uur (onthaal vanaf 15.30 uur). Na het debat bieden BATL en NVAB hun leden een buffet aan.

 

18 mei 2015 - Algemene ledenvergadering te Mechelen.

 

9 september 2014 - Vacature Head of Tax

 

VIALEGIS: Vacature Head of Tax Euler Hermes

 

3 september 2014 - BATL Persbericht: De fiscus heeft ongelijk: u verliest altijd!

Hierbij gaat het BATL persbericht inzake de wet van 25 april 2014 (gepubliceerd op 19 augustus). In algemene termen voert deze wet het principe indat geen rechtsplegingsvergoeding ten laste kan worden gelegd van een publiekrechtelijke rechtspersoon die in het algemeen belang als partij optreedt in een geding. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die een rechter aan de winnende partij kan toekennen en die ten laste van de verliezende partij komt, met als doel om de winnende partij te compenseren voor de kosten die zij heeft moeten maken om via de rechtbank haar gelijk te halen. Het gaat dan vnl. om het ereloon en de kosten van de advocaat. Dit betekent concreet dat o.m. de federale Staat en de Gewesten, wanneer zij het proces verliezen, niet langer veroordeeld kunnen worden tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding.

 

26 maart 2014 - Perslekken-debat (i.s.m. FOD Financiën)

In samenwerking met de FOD Financiën orginseert BATL op 26 maart 2014 het perslekken-debat. Het event gaat door in de Pacheco-zaal in Brussel (Finance Tower complex) en vangt aan omstreeks 17u30. Deelname is gratis maar uw inschrijving is vereist.

 

18 september 2013 - BTW voor advocatuur

De OVB organiseert een roadshow doorheen Vlaanderen en Brussel (zie folder voor plaats en data) in het kader van de invoering van BTW voor de advocatuur.

BATL-ondervoorzitter Thierry Afschrift maakt inmiddels deel uit van de mini-werkgroep die in overleg met het kabinet van de Minister van Financiën en de BTW Administratie, het probleem van het beroepsgeheim van de advocaten in geval van een btw-controle van de advocaat verder zal uitwerken. Verder is er nog overleg gaande in de ruimere werkgroep waarvan BATL-ondervoorzitter Werner Heyvaert deel uitmaakt, over enkele andere bijzondere aandachtspunten zoals het begrip "voltooiing van de dienst". 

 

 

17 september 2013 - Kanaal Z reportage over Tax Shelter

Op dinsdag 17 september 2013 zenden Kanaal Z en Canal Z in de Z Wijzer een kort programma uit over de zgn. Tax Shelter voor de audiovisuele industrie (art. 194ter, WIB92). Dit regime werd door de Wet van 17 juni 2013 aangepast. Ondervoorzitter Werner Heyvaert spreekt hierover in de studio met journalisten Björn Crul (Kanaal Z) en Eric Winnen (Canal Z). Het programma wordt in de loop van de dag meerdere keren herhaald. Klik hier voor het interview.

 

 

16 mei 2013 - Tax Vision Debate

Beste leden,

Graag maken wij u attent op het "Tax Vision debate" dat doorgaat op 27 mei 2013 waar o.m. minister K. Geens en Eurocommissaris A. Semeta hun visie zullen geven op de toekomst van de fiscaliteit. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder.

Aan de leden van onze vereniging wordt een korting toegekend van 10 EUR op de normale inschrijvingsprijs. Om op deze korting aanspraak te kunnen maken, volstaat het u in te schrijven per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met de uitdrukkelijke mededeling dat u lid bent van onze vereniging.

Ik hoop u alvast te mogen ontmoeten op 27 mei as. voor een ongetwijfeld geanimeerd debat !

Confraterneel,

Mark Delanote en Wim Defoor

 

 

8 april 2013 - Persbericht

De Belgische Vereniging van Fiscale Advocaten (Belgian Association of Tax Lawyers, BATL) verklaart volledig op dezelfde lijn te zitten als de Orde van Vlaamse Balies (OVB), in verband met het door sp.a en PS aangekondigde wetsvoorstel om advocaten en andere fiscale adviseurs strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor fiscale fraude en/of belastingontwijking gepleegd door hun cliënten. BATL heeft nauw samengewerkt met de OVB bij de uitwerking van voornoemd standpunt.

BATL is een feitelijke vereniging van meer dan 100 Belgische advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht en stelt zich tot doel de professionele belangen van in het fiscaal recht gespecialiseerde advocaten te behartigen, o.m. door constructief overleg met alle relevante overheden, zoals het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie.

Voor meer informatie, zie www.batl-taxlaw.be.

Contact:               Mark Delanote, Voorzitter (0496/057879)

                            Werner Heyvaert, Ondervoorzitter (0474/970213)

WoltersKluwer